19 Mayıs 2013

Zamk


Zamk

hiç’i kav ramak için
sağlam bir kulp d
-eğil zakkuma
tırmanmak için
bir merdiven-
dir her tabu.t: al!
-nında dar.kesif
yafta. bağır!
bağır çıkacaksın
bu yüzen. korkma!
ölüm bu geçer
ölüm bu geçer!
önüne adının bir dal
-gınlık. gibi kavi
acıdır denize bak!ış
attığın. uzaklar
da boğul ur gurbet
benim için de:
yalnız.lık dil
-imde acz’i unutturan
mısralar dök!ük/ kırık
bir kemik sesi.gece-
ye: aşk! ey geber!
-meyi gürül gürül-
tüsüz becer muaccel
muaccel geber
sen de bir can
simidi gibi durma
karşımda: şehvet
ey! suratına kalın
fırlattığım bu
kaçıncı nevm
bu kaçıncı av uç
avuç toprak/ bu
kaçıncı havf
bu kaçıncı zerk
bu kaçıncı kazdığım
küll mezar: kaf,19
kaf,19 / bu neyin
sarhoşluğu Asaf
söyle kesre tin
mi. baş dönmesi
reca! hadisene hallet
niçin bütün raflar
boş! tozlu. bir serap
et: bir kum fırtınası
niçin nakıs cesedim-
i kemirmek için
bu kadar muannit
çöl: öğü tülmüş
hangi kadının saçları
gözlerimde: şakk
tevbe! mükerrer acım
-tırrak bu arzda mı
bu arzda alnım
niçin. çendan riya

(mayıs, 2013)


Resim: Joan Miró "Yellow Moon Bird", 1963.