24 Mart 2014

Cup


Cup

ölüm  yar!  öl-
üm  yar ı şark a
yarı  ba. tı  n- a
mevt un. la!  la!
ölüm  şark!  ölüm
kül l ölüm küll  i
   n  şark  ı
-n. mırıl mırıl dan
dan kork  ma!  öl!
üm   sana   vergi
değil/ ki  ezel  d
en  sana  kayra
bu ga  fil  batı!
-n.  bu  nakıs  n
akıs  nakarat  p
-eşin  peşin  ceh-
ennem   min.  mi
yoksa:  kader !
evvel bir  el. ev-
vel nasır lı bir el
yaz! -gı. n  değer
her  an  tenin  e
gayb  olur  zahir.
– in! melun  mu
melun bir uzl  et
artık  her  aşk: a
-rtık bir acz mısra
mısra larda. har f
har f dökülen etin
bayat! arzın azar
azar  kem  irdiği
bir ukba azığı aşk!
ve  ruhumuz da ca
yır  ca yır haset h-
az: kokuş muş has
et  ölüm! mışıl  m
ışıl uyu! yan! et
ölüm! bir av  uç tuz
göz ler gözlerimiz e.
unut! tuk hangi aş
k  serp  miş  ti onu
bu  mecal  siz  kup
kuru   tufan  -a.
ve   ölü   m   niçin
tuzla buz  kesr  et-
e  hep ve  niçin kum
-dan  bir tezek  kür
e! tinde ki kızgın çöl
niçin acı  soğuk
so  ğu  k  öksür! ten
bu  havf  hep ağrı! –
 irinli  bir hum ma
mı! şehvet:  bir  çıban
- ın ucu. nda raks
rak s eden kirli fakr
cehennem  e  pes!
cehenneme  p e s !-
paye bir  perde  kalın
ört! kalın ört! sen ört
yüzüm  ü ısınır bel ki
ben im de musallam. a
kim attı bu hileli zarı:
tövbe!m niçin nas uh
değil ve niçin bana uza!
ttığın ka deh zak kum
dan  oyulmuş  bir gece:
İbrahim 17, İbrahim !
17/  kul  aklarım  da
çın  çın ateş  düş-
en   bu  kös  kös  nü
suratlar  neden bu
kader   sırça.  ve
hangi  zehir  li  bal
-çık  tan   pişirildi
bu  param   parça
nazar   lar   da  ki
muvakka.   gurbet !(mart, 2014)

Resim: Joan Miró Landscape with  Snake, 1927