15 Mart 2015

Mask

 •      Mask

  bir tabur e bir sicim yeter
  ısıt!-maya bu donmuş et i-
  m: i çirkin! ört çirkin ört!
  -sün sesin çı plaklığım ı
  ham urunla la mı yoğruldu
  bu bungun çöl! düşüşüm  e
  bir  hüccet mi  e!-tindeki har
  ha sis bir tabut  a mülteci d
  -ir çünkü bütün sefih ruhlar
  korkma! bu mısralar ferih!
  bu mısralar ferih musalla lar
  aşka. ve rak rak ik bir nisyan
  her ölüm/ diz dize. bir sehiv
  secdesi  gibi  toprağa akmak
  kıyam değil bu: adına dalgınlık!
  her şirk  muhayyer bir tövbe
  tövbe! niçin sonsuz bir kış gibi
  kefen im inim inim hep bal
  -konunda kaskatı bir kor kuluk
  mu  yazgı! m  bırak  bırak tes-
  kin  etsin  yüzün. bir meleğin
  sakarlığı  değildir çünkü ölüm
  gabya düşen bir asit şişesi
  -dir  her tabut/ paramparça
  bir cam buzlu gök! tuzla buz
  günahlarımın peydahladığı
  putlar! söyle eri  tir  tir  mi
  cesedim arzın tamah tamah
  şehvetini. adına  dalgınlık!
  tövbelerden tezellül bu vecih
  tövbelerden intişar bu tuğyan
  bu seyyiat tövbelerden feveran
  hep tövbelerden yorgun beşuş
  hep tövbelerden mahçup zebun
  bu kupkuru  bal  bal  çık dilim-
  den dökülen bütün yakarışlar!
  -ım  neden neden müptela hep
  vakitsiz  inkırazlara.  nasuh
  değil mi çıktığım bu gurbet
  haris bir nifak bana aynada
  -ki  suretim.  s  oluk  soluk-
  landığım  menziller hep  batıl!
  bırak teskin etsin yüzün bırak
  etimde cevelan eden bu od u
  sureta bir keffaret çünkü şiir

  (mart, 2015)

  Resim: Joan Miró, Man and Woman, 1925