25 Nisan 2014

Astar Astar

ö lümün  azığı  mı  y-
üzüm  salkı  salkı  m  
od  a  od  a gurb  et   
pardon! sen in! yüzün
bu.  topra ğ  a hasr  
hasr  et  ve  ölüm  e
ger : i li bir ger gef  
-tir salsal’. -le aranda
İp ince. ince işle! haşr   
haşr  e  bir  n  isyan  
çünkü  kösnün: o k up
kuru çam-ur da ki  har
-ar  et/ gör artık! gafl 
gafl et eriyen bir bu z 
parçası g ibi. aln  ıma  
sen mi koydun bu kalb
cinn eti çek! elini lan-
etli şiir im den. fell ik  
fell ik  ara! dığı n hang-
i  sayf a mazi de açık 
kalan.bir cilt siz kapa k  
mı  ö lüme lüme  yüzün!
-deki o tan ımsız  havf  
hang i hiç  ten iktiba s
söyle! bu  boş boş bakan 
tabut senin mi benim mi 
gurb gurb etim e ayraç
bana uza! t tığ ın bu 
şaki el arsız dil er-  
geç  kesilecek şu h  
şuh kah kah  aların
ne  olur  çağır ma! be
-ni de m ayın  tarlana
çünkü öl!  üm  zapt 
ölüm  z  apturapt  
altında et /-in! ölüm 
rap  t rapt gömü l-
mek  aşka  ve  kün  
hüne  var! mak şehv
-etin  ve  acının kef
areti bir her cümer- 
ç  ve   toprağın tap t-
aze  di ma  ğında parç
-alanış: ölüm! en kavi 
rabıta  aldanışa. gör!
hazza  ikram  e  dilen 
kör  pe   bir  zakkum  
bu  arz: hiç / korkma ! 
sen  de  tat:  nedamet 
senin  de  üzerinde p
-aklanacağın  lahut   
mu  salla.  ve  tevbe
hep  mükerrer bir nüs
- ha gabya : hep mah
cup  bir  arzuhal.ve 
cüret kar bir  nazar  
hala. na kıs  na kıs  
da ol sa cenette değ!
-meyecek mi  hiçççç
gözlerin: Mu’minûn,99-
Mu’minûn, 100 /. kez
ayn ı muvakkat istiğfar
ve  hep  aynı  acz. de  
gözlerin. niçin  hep 
kaçamak  bir  fakr 
eteklerinde hala fütur 
fütur suz ca çöle 
savur  savurduğun
hangi günahın külleri
bu   böyle! od’ un u
kendin  taşı beni kar!
beni karıştırma! aşka.


(Nisan, 2014)


Resim: Joan Miró, Wood and Metal, 1930