17 Şubat 2014

Jeans


Jeans

ölüm  ko  y!  biraz
daha  ölüm  koy  nun
a  sokulan   bu  fena
fena  kucak  la!  cam-
id  bir  teselli  dir
çünkü aşk: ara! f  ta
ki   şiir _k/ in!  mi
çirkin  bir  bib l- o
çatla k  ş e h v e t
-in! ine bildiğin kada
r  gayya   gayya   in!
bu   büyü  k   düş üş
zan  ki   kader.  in!
tepe  tep  e  tak  lak
in!  kor   bir   zakkum
dalı  d eğil  mi  arz
arz   tutun duğum  u z
bu  havf/ hangi  reca
-ya   gebe.  söyle!
bu  şuh  düşüş  hangi
şeytanın  sıcak  ini
-ne  bir  mos  morg
provası  bu  fecr
fecr  titreyen  el
ler  deki  son  melce:
mi  tevbe! m iz niçin
sır  ça  bir  cüret
hep metruk musalla
larda  par  ça  parça
lanan  bu  ne tameli
iltica  söyle!  niçin
bu  kadar  kalb-
im  e  niçin  sin
mi yor hiç / bir  k
-adının  batın  ı
zan  ki  birer büst
bütün bu  har  f  ler
du daklarında  kalb
yara lar  mı senin de!
hadi  de niçin  uzlet
artık  bir   b. eşik
ateş  e   ve   niçin
yalan  ellerim  de
taş   ıdığım bu kop
kor  ses. hangi çöle
muvakkat  kat yama:
tövbe!  A’râf, 26/
A’râf, 26 !  ört
me! batının  ı  bu
zehir gibi bal-
çık   balçık   ağ-
zımıza  çalı nan
bir tutam irin her
gün.  ah !  ve kesr-
ete  nakıs  bir libas
değil  mi aşk!

(Şubat, 2014)


Resim: Peinture (Femme, Journal, Chien) by Joan Miró, 1925