13 Aralık 2013

Topuk


Topuk

yüzün ölüm e peçe
yan i ölüm ü m e
sim siyah per de!
sil! vech inde al
al tabut um. daki
şuh teri/ duy!
bir iblis kah kah ası
değil e tindeki fak r
u tan! dudaklarında
fena fena titreyen
hep acz! değil se ne
sil me! ölüm. n için
silme ölüm bu arz
gözlerin deki kor-
ku luklara tutunamaz
ki kesret.im ve aşk
tek tutam ak mı
önüme düşen gölgen
zan ki bu gayyalar.a
düşmemek için mi
bitiyor lan etli
zakkumlar gibi
şehvet! her adımda
niçin iç imde kam
bur! bir e zan
sesi di r kağıt
lar dan dan satır
satır  kop!ar
dığım bu sabah a
yine sen mi musalla
t et tin tin bu mel
an eti tak tak tak:
aç! dar kapı hep
aç!ık tabutum a nasıl
sızmasın ki bu kor
ku. bu davet siz mi-
safir bir günah
mı yoksa yine duvar
da adın.ın düştüğü
bu madum çöl niçin
durmadan büyü
-tüyor cehennem
imi böyle nakıs
na kıs gülen bu
yalnızlı ğa mu-
kavemet et mek
için mi bu mecalsiz
el.lerimde ki son
kuvve tevbe: Yûnus,
44/ Yûnus,44. cana
vur!an bu dehşet
li fakr niçin bas
bas tır maya
yetmiyor bu kös
kös nü fısıl fısıl
tıları. niçin ha!
bu ezan kaldırmıyor
alnımı buz gibi
cesedinden ve sürt
müyor burnumu meczup
bir nedamet gibi şu
kutlu acze. ve neden
her gece biraz daha
sesinle derin leş en
bir gayya kuyu su
bu zak kum dan yatak
ta tak tak hangi şey-
tanın vesve sesiyle
yontuyorsun bu yara-
lı belleği söyle!


(aralık, 2013)


Resim: Joan Miró, Nude, 1926