09 Eylül 2013

Pirsing


Pirsing

ö lüm ö lüm
yüzüne d
ağladığın u
mutsuz çöl
e tin deki
kum saati:z-
ahir.unutma!
tabu t ta son
secden fak r
ve ac z meta
lik bir tit  
-reme değil
ki tenin de  
sök at! taşı
yama!-z batı-
nın bu eğreti
ce hennem i
vusla tın a
ber zah ber
zah kork ma!
şehv et -e
gayb olmaz
hiç bir aşk
sök at!n akıs
bedeni ne kim
musalla t et
-ti bu zakkum
to hum larını
kim ekti sur-
etine çalı
nan hep mah-
çup bir tövbe:
niçin hep
mi rat ta
ve muvakkat
bir makyaj
kara.toprak
sözü nü doy-
ursun sen in!
abd dir göz
üm gök ten
sarkı tı
-lacak ipte
ve ayaklar-
ımın altında
çatırdayan
tabut niçin
hala adına
tene şir
koynun bir
azap provası
oysa.sen in!
çünkü havf
de çıplak
denize bak!
erken/ çünkü
biraz eksik
kesret ve
fena!:boynun
da kadim muska
izi. anımsa!
et çürür ve
dökülür demir
-den urların
ruhun da ki
gayya lara.
söyle! dilin
nasıl döner
evine artık
iki harf kafi
mi kalbine
ve şarkın da
reca çok muhal:
Yâ Sîn 8! Yâ
Sîn 8! düşsün
önüne başın
dön ilk kar-
ıncalarla yer
-altına. gör!
haşir haşir
kefen: gurbet-
ine ambalaj
ve günah def
terinde kalın
bir yafta/ucuz
bir kahkaha
ağzında arz
bu düştüğün
kesif balçık
bal çık riya
her gece cin
-netine çek
tiğin kor kak
ve kirli bal
gam bal gam
bir perde a-
raf sil at!
sil at! vech
-ine tükür
dükleri her
me laneti
gör! artık
hangi cesedin
kıyamı göğe
doğru.ki sök!
at! küll e-
tinde ki pas
dağıt maz
fıtra tını


(eylül 2013)Resim: Joan Miró, Joy of a Girl in the Sun, 1960