24 Ekim 2013

Bone
  Bone


ölüm bu! mu amma
mı d/ eğil sin-
sin bu mütekalli s
bu müteheyyi ç baş
g aybına. çünk ü
bu günahkâr iltica
sana/ acz in mu-
vakka t saltanatı
çünkü şehvet kalp
bir fena. el ayna-
sındaki irin.li çöl
çevir! me başını
şakk/ la muzdar ip-
tir bütün sonlar
ve kıyam et de ne
kadar som ut dur!:
a teşine çevir yan!
-i tene şiirine
ağla! k vechini
çevir gör bak
ki min şefaati y
le müjdeledi seni
bu müpt ezel aşk
sen de dön! me
sırtın ı sırra-
tıma. kalın! bir
halat değil mi ki
hevâ aramızda
unutma! senin de
tabutun ıslak!
ıslak tabu tun
kumla dolu zahir
ve çok ağır. ağır
dudaklarına inen
bir gâvur bu sesi
zan/ ki dilini
parçala yan! iğfal
edilmiş bir söz
artık araf/ sıcak
küll e dökülen buz
gibi su mu dur! ki
tövbe. hadi söyle!
bu kesret in! azı
dişlerini çatır
çatır da tan bu
havf niçin nakıs
saçların a değ-
miyor niçin her
gün biraz daha u-
zaksın evine niçin
şarkın hep necis
bir tuzak kalbine
çıplak bak.güneş e
yani/ çıplak göz-
le! cehennemin i
çıkar at ilk kuyu
ya. düşün niçin
iğreti ve yarım
yama.lak saçlarına
düşen her yaprak
niçin örtmüyor: hiç!
na mahrem batınını
Nur,31/ Nur,31
küfür küfür esiyor
saçlarında asr
üstelik şekvan da
müberra değil.
kûtun da. ve ağz-
ında hiç! bir
reca n neden uz-
lete mündemiç
değil ve neden
ğe ılan bir
ta zar ru kapısı
değil artık du-
dak larında aşk:
“Aysel git başım-
dan ben sana göre
değilim”(ekim, 2013)

Resim: Joan Miró, Head, 1974