16 Ocak 2015

Küpe


Küpe

I
sana  şiir  yazsam
kör  el !- ir  mi bıçağın
etime  bıraktığın  ateş
yüz  tutar  mı  ölüme
harlanır  mı  dudakların
da kanı çekilmiş bir gül!
rüzgara bırakır mı
utancını/ ki  yanakların
-da  sunaklar  al! al!
dediğin o tahassür
için mi söyle ! batınım
kaç  tabutun  külleri
bakışlarında  yaktığın
kesretin  gömleğinden
kaç  çöl çıkar: bu aşka

II
söyle! nereden neşe  t  
ediyor  yüzün nerede
bitiyor s öyle bu uhrevi
uhrev i esen çöl-
deki  gayb  gayb oluş!
gözlerinde  bu usul
usul a  kan a  kan ırmak
bu  nakıs  nakıs  titreyen
gül- hangi hüzne dök!
-ülüyor ağzın da kader-
ime açılan bir kalem  gibi
çiz hadi çiz! gurbet imi-n
hudutlarını  ve  bana
yepyeni bir gelecek yaz
sana inen apak bir sahife-
dir çünkü  aşk! yırt at yırt
at! bu şiir müsveddelerini 
sevgilim  bana beni  
cennetinden kovdurtma!-
yacak  şeyler  söylet!

(ekim-kasım, 2014)


Resim: Woman and Bird in the Night, Joan Miró.