26 Temmuz 2013

Lens

Lens
   
ölüme geç me
ölüm e / gör! emi-
yorum işte yüz ü
nü. bir resim mi ç
-öl gibi sarar
mış su r etin
hiç korkma hiç:
yara sa y dı
aşka yara r dı
kösnü.ta ha yy ül
et! ev et sade c
bir tahayyül
dür et.dürülecek
gök bile/ bile
bu yüz’den
daha da ebleh
gün gün ahkar na-
zarlarını. at!
serin bir gayya d
-eğil tevbe!
değ sin alnın
Garîb tir yer
el Garîb her
açılışında
içine. gurbet:
sokulduğun her
kucakta.kırık
bir tabut-
ta ki rasat:
kaf,22/ kaf,22
merak bir lanet
-linin azığı dır
zakkumda ol!
gunlaşan sabır-
la anla! doğu
da batı da dağ
dağ fakr dağ
dağ acz arz
sin!memiş mi
ufka muvakkat
bakma bir acı:
aşk hama kat
kat bir keder
en fazla.kirli
apart ma! n
boşluğu en çok.
aşk! bir kadı-
na doğru çürü
mek tir üryan
kal mak tır son
ra kıyam et!-
te. sen de dağ-
ılmadan henüz
bırak düşsün
bu çığ sıcak
sıcak cesedine
daha parça par
-ça lan madam
tak g aybını
ve at! gözlü-
kleri cehen
-nemine heva:
kirli perde
toprağa.dağıl!
madam çek! çek
ve bekle nü
-fuz edecek
tir tir el
bet gözlerim
riya! riya!
senin de saf
saf bat ınına
ne olur şimdi
z ahir imi
rahat bırak

(temmuz, 2013)

Resim: Joan Mirò, Brame and Lorenceau, Composition, 1965