11 Ağustos 2013

Jöle

Jöle

ölümü ne tüt
ey fakr!
ölümüne bura
m bura m tüt-
sü acz. acz
taşa cak mış
gibi gayb
gözler in den
bak! ma sen
sığ lığıma
devril mem z-
ahir. kork ma
ölümü ne bak!
aynında n azar
nazar değ
sin batınım a
bal mum u bu
suret ağır
ağır kal k!-
acak perde
sana: çöl
bir parça b
-uz gibi ş-
ehvet tin
tin eriyen
cesedin e
saksı bu arz
ve bu cam id
tabut. ta ki
kara delik:
aşk! değil mi
ne ol ur yut!
masın mahvımı
kurut! masın
zakku mumu
artık ç ok
geç: kes-
ilmiş bil
et im mi
her mü ker
-rer tövbe!
lerle harla-
nır cehen
nem im iz 
tuş ol ölüme
ölümüne tuş!
parmakların
altında ar-
tık kıyam
et: kopacak
çürümüş z
-ahir zan
ki her har
f bir asa
kem irilmiş
musa lla:
asra her
klavye.el
indeki tabl
tabl ete bak
müzzemmil!17
müzzemmil 17,
bir den bire
yaşlanan töz
birden bire
arza düşen
apak kor k u:
gayb.sır tı
yer!e gelmez
hüznün/ bil!
hışır hışır
açılan hediye
paketi değil
dir haşr ve
bu kol undaki
nedamet saat
de! kimin
mahvına ayarlı
önce benim!
mi/ bu gurbet
her tövbeden
önce param-
parça bir 
teselli mi.
vuslata.
y ü z ü n!


(ağustos,2013)


Resim: Joan Miró, Hair Pursued by Two Planets,1968