08 Mayıs 2015

FitilFitil

acz im le çim çim mek
için mi  bu kum bu zak                           
zak kum dan  pey  pey
-dahlanmış  hiç:  ç ö l !
bu  kesr  kesr  etle  per-
dahlanmış  mu  salla /  
bu  kan  bu  şer  bet
tezkiye si mi ölümün
kösn  ü!  boynuma
dolanmış  kuşu  n
yumuş ak karn ı sıcak
soluğ u tabut um un
her  gül / bir tülbent
gibi bağlanmış gayba
ve çözülen bir kalb buz
gibi  bırakılmış ezelde
etime bu âmâ bıçak
bu melun diken bu
bu  kerih gurb gurb et
zahir! -e bir peçe gibi
her  mezar  taşın da
adım:  müp mülevves
bir sütre gibi dikilmiş
aşka/ dudağında ki kor
-la  korla! gayyamın
derindi r susuzluğu
ve soğukluğu etim in
çak!  çak!  mak  göz
-lerindeki  masun kav
kav la! ha şir  ha şir
dök! dök!-ülen seyyiat
bağlamış  beni  arza
çöz  artık  dil  in deki
-dil bir in mücrime-
zulm et!  zulm et!
büyüyen od la
odla! mütemadiyen
boğ um  boğ um 
bir yazgı etimde ki
gömlek  ateş  ten
bir tahat tur liba sı
har har im bir melce
muhkem bir nazar
bakışlarında. reş ha
reş ha büyü! -yen
tuf  tuf  an hangi
kayanın fezeyan ı
haşyet haşyet kabuk
bağlamış yarası :
bakara,74/ bakara,74
kışır  kışır  soyulan
etimdeki bu inkisar
hangi nisyan tövbem
-den sadır  olan fitne
beni göğe ilka h ilka h
edecek rüzgar senin
mi yüzünden neşe t
edecek/ aynamda su
-dur eden suret kemter
nakıs bir göbek bağı
bir rabıta yakaza oduma
durma tutuştur adını
çünkü adın ölüme inkıta!


(nisan, 2015)

Resim: Joan Miró, Ladders Cross the Blue Sky in a Wheel of Fire, 1953