02 Haziran 2014

Yama

Yama

ölüm e  d ol ölüm e  
dol!  ölüme  dola! ş u 
necis şu  ş  aki şu f
-ena  z  ahirin i dola!  
kefe ne  dol  a!-mak  
ram  dolamak  ramak
ram ak şu h eti/ gayba 
çözül!-en  ağdal ağdal ı
bir ur  bir urg an/ çöz!
-ülen buruş bu ruş kav   
kav i bir  ful ful ar  
değil mi-ş  aşk/ çünkü   
patt pattadak şşşşşşark!  
diye bir ses  tir  tir    
her  ölüm.  bozar sur 
sur- etlerdeki kalb kalb  
cennetlerin  sükutun 
boynun a sık ı sıkı dola!
-dığın köh köh ne batı.n 
da  zan! -ma  aşk ı sen
mütemadiyen  ölüm  ser! 
ferş ferş  gurb gurb et
-ime  ölüm  ser! -um  bu
m-ecal siz kuru toprağ 
ölüm h avf  h avf  büyü
-yen reca bu d-ermansız 
asr  asr-a gül! ü m ser   
m ser ölüm-ü  me  ve    
yum  be! denin i hafi   
hafi f cesetini aşka y
-um! beslesin etin gaybı 
lok- ma  lok ma  löp l
-öp  şehvet ten münez-
zeh bir çürüyüştü  r  
her inziva: yüzün! ve 
arz ar z rutub rutub et  
-li tabu t umuz niçin k
-üflü bu zahir e bakan et
bir naftalin  g-ibi ölüm
gibi sen gibi sır gibi ayn  
-a  sen  yine de çöz!-me 
f-ücur  fücur çöz!-ülen s
açların-dır gün gün ahın 
boyn u na  sar!-ma beni 
diline  dola-ma! çünkü n
-akıs n akıs  tır bütün n 
 akar  atlar bu şark!  
bu mu bu  mu  vak  vak-  
kat şark ı da.n azar n-   
azar  kıs  kıs tır ma!
 kalb tabut un a  beni
boynuna sıkı sıkı dola! 
bari sen  çöz me şu k-
adim k  adim   düğ üm 
düğ üm  ete sap sap lan
mış  acı mı: Yûsuf,28
Yûsuf, 28/ kuyusun da
büyüsün de tevbe  m  b
-enim  bu tevbe benim
çürük ipim  göğe . al dik  
al   sen  dik  boynundaki
hiçlikle  kapa  çenemi

(haziran, 2014)Resim: Joan Miró